PL|ENG|
+48 720 792 736

Usługi prawnicze

Nasi partnerzy oferują doradztwo we wszystkich aspektach prawa handlowego. Pomagają rozpocząć działalność, doradzają w przedsięwzięciach joint venture, wspierają w przejęciach i sprzedażach spółek.

W razie potrzeby możliwe jest także doradztwo w zakresie praca pracy, prawa podatkowego i składek ZUS.