PL|ENG|
+48 720 792 736

Rejestracja do VAT

Polskie podmioty
Jeżeli w ciągu ostatniego roku kalendarzowego Państwa firma dokonała sprzedaży w rozumieniu polskiej ustawy o podatku VAT na terytorium Polski przekraczającej 200 000,00 zł., będą Państwo zobowiązani do rejestracji w celu rozliczenia polskiego podatku VAT.
W przypadku niektórych działalności, np. wykonywania usług doradztwa, dostaw towarów akcyzowych, powyższy próg nie ma zastosowania w ogóle.

Podmioty zagraniczne
Podmioty zagraniczne, które dokonują sprzedaży podlegających opodatkowaniu w Polsce, zobowiązane są do rejestracji dla celów podatku VAT, niezależnie od obrotu podlegającego opodatkowaniu.
Wyjątki: podmioty spoza Polski nie są jednak zobowiązane do rejestracji, jeżeli wywierają one wpływ tylko na pewne działalności, jak na przykład:

 • Dostawy towarów, dla których VAT jest rozliczany przez klienta (samonaliczanie podatku)
 • Świadczenie usług, dla których VAT jest rozliczany przez klienta (samonaliczanie podatku)

Rejestracja dla celów VAT
Jeżeli podmiot podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to musi przystąpić do rejestracji dla celów VAT w Polsce w miejscowym urzędzie skarbowym w celu uzyskania NIP. Jeżeli roczny obrót firmy wynosi mniej niż 50 000,00 zł (11 500,00 EUR) nie ma potrzeby rejestracji dla celów VAT w Polsce. Jednakże procedura ta może być wykonana zaraz po uzyskaniu zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zawierać wypis z aktu założycielskiego, zaświadczenie o wpisie do KRS oraz standardowy formularza, który musi być wypełniony przez kierownictwo spółki.
Jeżeli potrzebują Państwo zarejestrować swoją działalność w Polsce dla celów podatku VAT, możemy Państwu w tym pomóc.
Dokumenty niezbędne do rejestracji dla celów VAT w Polsce:

 • Oryginał statutu spółki przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginał i aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców w Państwa kraju potwierdzający, że taka firma istnieje, przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów podatku VAT w Państwa kraju przetłumaczonych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Umowa z bankiem w Polsce potwierdzająca, że firma otworzyła rachunek bankowy;
 • Umowa z biurem rachunkowym w Polsce;
 • Umowy z polskimi klientami lub opis działalności w Polsce;
 • Pełnomocnictwo dla nas wydane przez osobę upoważnioną wykazaną w rejestrze sądowym;
 • Opłata skarbowa w wysokości 170,00 zł;
 • Podatkowe formularze=> wypełniamy je dla Klienta

  Procedura rejestracyjna trwa około 4 tygodni od daty otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej.