PL|ENG|
+48 720 792 736

Kadry i płace

  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników na etacie oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie)
  • przygotowywanie pasków wynagrodzeń dla pracowników
  • wprowadzenie wypłat pracowników do banku Klienta (na życzenie Klienta),
    przygotowywanie deklaracji i raportów w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz jej przekazywanie do ZUS
  • obsługa spraw kadrowych (m in. przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rozwiązań stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy, powadzenie akt personalnych i ewidencji urlopowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich)
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
  • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych