PL|ENG|
+48 720 792 736

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • rozliczanie płatności w firmie, możliwość realizacji płatności
 • kontrola i wsparcie w prowadzeniu raportu kasowego firmy
 • kontrola i raportowanie o stanie należności z kontrahentami firmy
 • księgowanie kosztów i wydatków służbowych
 • przygotowanie indywidualnych raportów z wynikami firmy
 • sporządzanie wyliczeń i deklaracji podatkowych
 • prowadzenie rejestrów środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych; rezerw
 • sporządzanie innych sprawozdań np. do NBP, GUS;
 • dostosowanie terminów zamknięć miesiąca oraz raportowania do indywidualnych potrzeb klienta
 • obsługa badania sprawozdania finansowego podczas audytu
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • archiwizacja dokumentów księgowych