PL|ENG|
+48 720 792 736

Rejestracja firmy

 

  • zakładanie firmy
  • doradzamy jak i w jakiej formie założyć firmę
  • zakładamy spółkę w Krajowym Systemie S24 ( w ciągu 24 godzin uzyskujemy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS wraz z numerem NIP, REGON
  • tworzenie umorzy spółki
  • rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • rejestrujemy Urzędzie Statystycznym
  • rejestrujemy Urzędzie Skarbowym
  • rejestrujemy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • rejestrujemy w Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG (dla działalności gospodarczych)